Bisidder

Har du behov for en faglig sparringspartner som er med til dine vigtige møder med systemet? En som kun har din interesse og som sikrer at lovgivningen bliver overholdt?

Så skal du vælge mig som din bisidder. 

En bisidder kan være en ven, familiemedlem eller en fagperson, som deltager i et møde sammen med dig.
Når man går til møder med kommuner, skoler, psykiatri m.v. kan det være svært, at holde overblikket, huske alt hvad der bliver sagt og sværest af alt, at forholde sig roligt uden at blive revet med af sine følelser. 

At have en bisidder med til mødet kan hjælpe dig med at skabe overblik over mødets indhold, bidrage med faglige perspektiver og forståelser og hjælpe dig med at få stillet de rigtige spørgsmål.
Jeg hjælper dig også med, at sikre at de aftaler der bliver indgået bliver skrevet ned og jeg sparrer med dig efter mødet ift. hvad du kan gøre efterfølgende.
Endvidere kan jeg give dig en faglig vurdering af mødet og hjælpe dig med at forstå udtalelser og hensigter. 

Jeg tilbyder bisidder funktion som en digital løsning, hvor jeg deltager over en telefonforbindelse, Skype eller teams. Dermed kan du have mig med hvor som helst, når som helst.
Den digitale løsning sparer dig udgifter til transport og giver en større fleksibilitet ift. at jeg vil kunne deltage på alle tidspunkter af døgnet.

Hvorfor bør du vælge en privat socialrådgiver til dette?

Når du vælger at tage en privat socialrådgiver med som bisidder, er det min erfaring, at kommunerne i langt højere grad forholder sig til lovgivningen og prioriterer god kommunikation. Kommunen vil være mere fleksible, gennemsigtige og tydelige og du vil opleve en større følelse af respekt. 

Du skal ikke sidde alene i de svære situationer og agere fagperson og behandler. Du skal koncentrere dig om at være forældre og passe på dit barn! 

Du kan både kontakte mig for akut deltagelse eller lave en forudgående aftale. Du vil kun blive faktureret for den faktiske tid der benyttes.