Cookie- & Privatlivspolitik (GDPR)

Privatlivspolitik

I nedenstående cookie- & privatlivspolitik beskrives, hvordan Digital Socialrådgiver behandler personoplysninger, som indhentes i forbindelse med sagsbehandling, rådgivning og repræsentation af klienter.

Anvendelse af personoplysninger

Digital Socialrådgiver behandler alle oplysninger om den enkelte klient og dennes sag i overensstemmelse med persondataloven.

Kun nødvendige persondata indhentes, og alene for at kunne opfylde mål/formål, præciseret i samarbejdsaftalen, mellem klienten og Digital Socialrådgiver.

Registrering

Digital Socialrådgiver indhenter personoplysninger som vurderes som værende nødvendige for at kunne kommunikere med dig, samt på bedste vis, rådgive og repræsentere dig i din sag.

Følgende oplysninger henter vi fra dig ved opstart af din sag:
> Fulde navn
> Adresse
> Telefonnummer
> E-mail
> Cpr.nr.

Hertil kommer sagsakter hvori vi kan blive bekendte med, at der kan forekomme personfølsomme oplysninger om dig og evt. andre (fx sygdom, handicap, arbejdsforhold, forsøgelse, familieforhold, misbrug, kriminalitet).

Behandling og opbevaring af oplysninger

Alle dine personoplysninger vil blive behandlet i sikker og fortrolig overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi sikrer at dine oplysninger ikke bliver ulovligt slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi gør vores bedste for at opfylde alle krav iht. lovgivningen, men vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.

Der vil altid være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger (hacker) sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vores hosting og servere, er i overensstemmelse med EUs persondataforordning (GDPR).

Digital Socialrådgiver er meget bevidst om korrekt og sikker opbevaring af vores klienters data.

Tavshedspligt

Digital Socialrådgiver har tavshedspligt, både under sagens behandling, som efter ophør af vores samarbejde med dig.

Jeg kan kun drøfte din sag med dig som fuldmagtsgiver og dem som fremgår af fuldmagten.

Ønskes du at evt. familie, løbende orienteres om dit sagsforløb, kræver det, at du giver skriftligt samtykke hertil.

Registreredes rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at se de personoplysninger, som jeg behandler om dig.

Du har ligeledes ret til modtage en række
oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Retten til berigtigelse
Retten til berigtigelse betyder, at du har ret til at få forkerte personoplysninger om sig selv rettet.

Retten til at blive glemt
Retten til at blive glemt indebærer, at du har ret til at få slettet de oplysninger, vi har om dig, fx i forbindelse med en sags afslutning.

Senest 5 år efter sagens afslutning, forpligter Digital Socialrådgiver sig til at slette dine oplysninger, uanset om du har anmodet herom.

Ret til begrænsning af behandling
Retten til begrænsning af behandling indebærer, at du i nogle tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen af sine personoplysninger, det vil sige at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

Ret til dataportabilitet
Retten til dataportabilitet indebærer for det første, at du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du har overgivet til Digital Socialrådgiver, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug uden hindring.

For det andet indebærer retten en mulighed for dig til at overføre disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Personoplysningerne skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse
Retten til indsigelse sikrer, at du til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Sikker kommunikation

Krypterede mail
Digital Socialrådgiver korresponderer primært via e-mail.

Personfølsomme mails krypteres og sendes sikkert til klienter, myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi kan fremsende krypterede mails til modtagere, der ikke selv har sikker mail installeret på sin enhed – og tilmed give denne mulighed for at besvare krypteret.

Digital underskrift via NemId eller direkte på skærmen
Fuldmagter og samarbejdsaftaler fremsendes med sikker mail, og klienten har mulighed for at underskrive digitalt via NemID.

Digitale underskrifter er juridisk gyldige på samme vis som en fysisk håndskrevet signatur.

Hjemmesiden
Kommunikation gennem Digital Socialrådgiver sker via en sikker internetforbindelse (https) med SSL certifikat, hvilket anbefales af Datatilsynet. Vi lever op til Datatilsynets krav om krypteret internetforbindelse.

Rettigheder og klagemulighed

Du kan gøre brug af dine rettigheder eller klage over Digital Socialrådgivers behandling af dine data.

Henvendelse skal ske på: kontakt@DigitalSocialraadgiver.dk.

Hvis du vil klage over Digital Socialrådgivers behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Digital Socialrådgiver ejes og drives af:

Emilie Buksted Vium Gade
Nørre Boulevard 14
4800 Nykøbing F.

E-mail: kontakt@Digitalsocialraadgiver.dk
Telefon +45 21564247

Opdateret sidst februar 2022

Cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger Digital Socialrådgivers hjemmeside indsamler jeg oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og til at indsamle statistik.

Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger indsamles, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har jeg uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, laptop eller mobil alene med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies – det kan du se hvordan du gør HER

Hvis du sletter eller blokerer cookies  risikere du at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter Digital Socialrådgivers hjemmeside indsamles og behandles en række sådanne informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

> Et unikt ID
> Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
> IP-adresse
> Geografisk placering
> Hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden,

Og i det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationer som:

> Navn
> Telefonnr.
> E-mail
> Adresse
> Cpr. nr.
> Oplysninger vedr. din henvendelse.

Det vil typisk være i forbindelse med brug af vores kontaktformular og bestillingsformular.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at behandle din henvendelse. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne indgået via Digital Socialrådgivers hjemmeside, opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Oplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige og bevares maksimalt i et år – de kan dog slettes forinden efter ønske.

Nødvendig data opbevares efter gældende lovgivning i henhold til persondataforordningen (GDPR).

Videregivelse af oplysninger til 3. part

Data om din brug på Digital Socialrådgivers hjemmeside, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til  Google Analytics til brug af statstik over besøg og hændelser på hjemmesiden.