Søger du en som kan afholde et levende, spændende og fagligt foredrag eller oplæg? Så er du kommet til rette sted.

Når vores børn rammes af sygdom, mistrivsel eller et handicap får de mange gange svært ved at indgå på almindeligvis i vores samfund. Derfor retter mange forældre kontakten til kommunen.

Ofte bliver det starten på et langt forløb, som for mange kan være indgribende og svært at håndtere.

Forløbet kan være præget af afgørelser som er svære at forstå, som ikke er belyst godt nok eller en kamp om f.eks. tabt arbejdsfortjeneste.

Derfor søger rigtig mange forældre hjælp hos en privat socialrådgiver.

Privat socialrådgiver som foredragsholder?

Private socialrådgivere har ofte en specialiseret viden indenfor et bestemt område, hvorfor vi kan sikre den nødvendige faglighed og dermed jeres rettigheder.

Foredrag kan derfor være en god måde, at få indsigt i et bestemt område eller en konkret problemstilling.

Efterspørgslen ses at være stigende, hvorfor jeg efter flere afholdte oplæg, også kan tilbyde et særligt tilrettelagt foredrag eller oplæg, som tager afsæt i jeres konkrete behov.

Jeg tilbyder derfor både foredrag og oplæg til forældre, fagpersoner, kommuner og foreninger.

Mine foredrag tager afsæt i min erfaring og faglighed på området. Endvidere vil det være en levende fortælling som alle kan forstå. Faglige problemstillinger eller emner gennemgås, således alle kan få udvidet deres perspektiv og viden.

Hvis I ønsker at jeg kommer og afholder et foredrag, kan jeg kontaktes direkte for en nærmere afklaring af indhold. Herefter vil I modtage et tilbud som er skabt ud fra jeres behov.

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Digital socialrådgiver kan ikke roses højt nok! Når ens egen overskud er i bund og man ikke kan gennemskue kommunen og føler det hele er uoverskueligt, så kommer Emilie og redder én. Gør det uoverskuelige, overskueligt. Jeg havde ikke selv overskudet til at klage på en afgørelse og var klar til at bare finde mig i det. Og i dag har jeg lige fået svar.. jeg har vundet! Jeg er bare SÅ glad for alt hvad Emilie har gjort. Tusinde tak!

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste