Priser

Jeg anbefaler at du kontakter mig for en afklarende samtale ift. hvilken pakke eller forløb der passer bedst til din situation.

Jeg tilbyder vejledning, rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger og klager indenfor hele børneområdet, med specialisering indenfor børn og unge med funktionsnedsættelser.

Jeg tilbyder ligeledes rådgivning og vejledning indenfor socialområdet, herunder klager til afgørelser, gennemgang af sager og vejledning ift. f.eks. børnefaglige undersøgelser, konkrete afgørelser, forældrekompetence undersøgelser og psykologisk- pædagogiske vurderinger.

Jeg skræddersyer vejledningsforløb og skriftlige udarbejdelser efter behov og ønsker. 

Det er muligt at købe enkeltstående konsultationer til drøftelse af din sag eller konkret vejledning.
Der faktureres her 899 kr. inkl. moms pr. time og der afregnes pr. påbegyndt minut.

Der skal altid ske forudbetaling før opstart af din sag.

Tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter §§41,42

Ansøgning

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af funktionsniveau i hjemmet

Udarbejdelse:

> Afklaring af arbejdsforhold
> Beregning
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

Klage

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af muligheder for klage

Udarbejdelse:

> Afklarende virtuelt møde
> Skriftlig udarbejdelse
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

Afløsning/aflastning §§44,84

Ansøgning

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af afløsning eller aflastning

Udarbejdelse:

> Afklaring af funktionsniveau i hjemmet
> Beregning
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

Klage

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af muligheder for klage

Udarbejdelse:

> Afklarende virtuelt møde
> Skriftlig udarbejdelse
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

PARTSREPRÆSENTATION

Opstartspakke

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Udarbejdelse af samtykkeerklæring

Udarbejdelse:

5 timer:
Løbende sparring, dialog, skriftlig udarbejdelse, rådgivning, deltagelse i møder mv.

Kr. 6499,-

Forlængelse af forløb

Ved opbrugt opstartspakke:

> Vurdering af yderligere behov
> Aftale om forlængelse med enkeltstående timer

Kr. 899,- pr. time

Vejledning

vejledningspakke 1

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter

Konkret vejledning:

> 1 times afklarende møde
> 1 times vejledning og sparring

Kr. 3.099,-

vejledningspakke 2

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter

Udarbejdelse:

> 1 times afklarende møde.
> 2 timers vejledning og sparring.

Kr. 3.999,-

Enkeltstående vejledning

Enkeltstående vejledning uden forudgående gennemgang af sagsakter.

Kr. 899,- pr. time

Bisidder

Virtuel deltagelse som bisidder, både ved akut og aftalt møde.

Kr. 899,- pr. time + oprettelse Kr. 225,-

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Sagsbehandler takkede for kommentarerne, og sagde at det var meget fyldestgørende og indeholdt nok information til at tage sagen op til genovervejelse.

Tusind tak for din hjælp, det var åbenlyst det helt rigtige for at få dem til at tage sagen op igen.

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste