Merudgifter

Merudgifter

Bruger du usædvanligt mange penge på ekstra tøjvask eller bleer? Eller får dit barn særkost eller går til ridefysioterapi? 

Så kan du være berettiget til merudgifter! 

Merudgifter er en handicapkompenserende ydelse du kan være berettiget til, hvis du med afsæt i barnets funktionsnedsættelse har nødvendige udgifter. Disse udgifter skal være udgifter som henholder sig direkte til barnets funktionsnedsættelse og være udgifter man ikke ville have, hvis barnet ikke havde et handicap.  

Merudgifter kunne være udgifter til barnepige, bleer, medicin, befordring, behandling eller lignende. 

Jeg hjælper dig med at afklare, hvorvidt dine udgifter er nødvendige merudgifter og om dit barn er i målgruppen.
Førend man kan vurdere hvorvidt en familie kan bevilliges merudgifter, skal der altid udarbejdes en målgruppevurdering. En målgruppevurdering er en vurdering af funktionsnedsættelsen samt i hvilken grad funktionsnedsættelsen er indgribende i hverdagen.
En målgruppevurdering tager afsæt i oplysninger fra hjemmet og oplysninger fra relevante fagpersoner. 

Jeg udarbejder ansøgninger på baggrund af oplysninger fra jer som forældre og dokumentation omkring barnet, med afsæt i lovgivningen. 

Jeg udarbejder ligeledes klager i forbindelse med sager om merudgifter. Klagerne tager udgangspunkt i lovgivningen og beskrivelserne fra hjemmet, som ofte er netop det, som kommunerne mangler at forholde sig til. 

Hvorfor bør du vælge en privat socialrådgiver til dette?

At få udarbejdet ansøgning eller klage af en fagperson sikrer dig, at din sag er tilstrækkeligt belyst og at der foreligger den nødvendige dokumentation. Dette giver dig en markant højere chance for, at få det du har ret til. 

Det sparer dig ligeledes for den tid det tager at udarbejde ansøgningen og indhente oplysninger samt for den byrde og kaotiske situation der ofte opstår i dette møde med kommunen.

At indgå i et forløb omkring ansøgning om handicapkompenserende ydelser, er ofte meget ressource- og tidskrævende, idet kommunen stiller høje krav og ofte ikke retmæssige krav. Når du vælger at tage en privat socialrådgiver med i denne proces, kan du forvente bedre og hurtigere sagsbehandling.