Partsrepræsentant

Partsrepræsentant

Har du behov for en som overtager din sag og fratager dig det store kaos og ansvar der er i, at skulle holde samling på det hele og samtidig være forældre?

Så kan det være på tide at du overlader ansvaret til en privat socialrådgiver. 

At få en partsrepræsentant betyder, at kommunen kun kontakter partsrepræsentanten og ikke dig som forældre.

Det vil være partsrepræsentanten som står for al kommunikation med kommunen og har det store ansvar for, at sikre at du opnår hvad du har ret til.
Dette betyder også at du ikke længere skal modtage opkald, breve og afgørelser i tide og utide. Dermed bliver der mere overskud og ro til familien.

Hvorfor skal du vælge mig som din partsrepræsentant?

Når du vælger at lade mig være din partsrepræsentant, vil du opleve, at kommunen i højere grad begynder at handle efter lovgivningen. Du vil også opleve, at kommunen vil være mere tilgængelige og fleksible.
At have en privat socialrådgiver med, betyder nemlig i de fleste tilfælde, at kommunen begynder at prioritere din sag og begynder at handle. 

Som partsrepræsentant bliver jeg din personlige socialrådgiver og sparringspartner.
Jeg sikrer faglighed, helhedssyn og at lovgivningen overholdes. Jeg giver dig sparring og vejledning og du vil altid føle dig lyttet til og medinddraget.
Jeg sikrer dit barns tarv og handler ud fra dine ønsker og behov.
Du vil kunne kontakte mig efter behov og du vil løbende modtage orienteringer. Jeg sikrer at du fortsat har retten til at bestemme og at det er dit barns og din families behov, som kommer i fokus. 

Forløbet skræddersyes efter dit barns og families behov. 

Digital løsning

Jeg tilbyder partsrepræsentantskab som en digital løsning, hvilket gør at jeg ikke er bundet af tid eller geografi.
Dette betyder også at al kommunikation foregår over telefon og eller video forbindelse. Dette sikrer større fleksibilitet og at du ikke skal ligge og fare rundt til møder og du kan have mig med overalt som det passer dig. 

Kontakt mig på telefon eller mail for en afklarende samtale om dine behov og ønsker.