Rådgivningsforløb

Rådgivningsforløb

Står du i en situation hvor samarbejdet med kommunen er fuldstændig håbløst?

Besvarer sagsbehandleren ikke dine opkald eller overskrider kommunen fristen for at træffe afgørelse i din sag? 

Eller vil kommunen generelt ikke lytte til dig og se dit barns behov?

Så er det på tide at du søger hjælp!

Du skal ikke stå med ansvaret alene, da kampen kan være drænende og lang.
Du skal fokusere på, at være der for dit barn og ikke på at være socialrådgiver, jurist og behandler. 

Som forældre til børn i mistrivsel er du selv i risiko for, at blive stresset eller få en depression. Dette med afsæt i, at du skal være særligt opmærksom på dit barns behov, samtidig med at du skal sikre koordinering i den kommunale sag og være opmærksom på dine rettigheder.

Når du vælger et rådgivningsforløb hos Digital Socialrådgiver, så sikrer jeg, at du får den rette vejledning i forhold til lovgivningen og kommunen.
Jeg hjælper dig med at stille skarpt på dine rettigheder og jeg kan rådgive dig om jeres støttemuligheder og hvordan støtten bedst kan sammensættes. 
Jeg sikrer at du ikke selv skal bruge timevis på at undersøge, lave skrivelser og rette kontakt til fagfolk.

Jeg hjælper dig med at kontakte kommunen, lave skrivelser omkring jeres behov eller beskrive dit barns funktionsniveau.
Jeg kan udarbejde dine klager eller ansøgninger og sikre at dine afgørelser og handleplaner er udarbejdet korrekt.

Jeg kan ydermere deltage i dine møder, hvor jeg vil være din faglige sparringspartner, som sikrer fagligheden, menneskesynet og dine rettigheder. 

Jeg hjælper med dig med at skabe overblik og passe på dine ressourcer.

Et rådgivningsforløb hos mig sammensættes efter dine behov.
Gennem en telefonisk drøftelse får vi afklaret dine behov og ønsker, hvorefter vi sammen får skabt det rette tilbud til netop din familie. 

Du kan altid ringe til mig for en uforpligtende samtale, hvor vi drøfter dine behov.