Samarbejde

Samarbejdspartnere

Her kan du læse om mine samarbejdspartnere.

De samarbejdsaftaler jeg indgår er med henblik på, at løfte det socialfaglige område eller for, at sikre en endnu højere faglighed og videnstilegnelse. 

Inden for det socialfaglige- og især handicapområdet, ser jeg det som yderst vigtigt, at man samarbejder på tværs i så høj grad som muligt. Enkeltpersoner kan ikke vide alt eller tage kampen alene og det er vigtigt, at man hjælper hinanden videre. 

Jeg har indgået nedenstående samarbejder, således jeg kan tilbyde den bedst mulige faglighed og fyldestgørende arbejde. 

Linda Klingenberg – Min Private Rådgiver

Jeg har indgået et samarbejde med Linda, hvor jeg laver skriftlige udarbejdelser for hendes klienter. 

Samarbejdet med Linda skal sikre, at der er endnu mere tid til den mundtlige sparring med klienterne og således, at der kan hjælpes og arbejdes for så mange klienter som muligt.

Samarbejdet har ligeledes til formål at sikre faglig sparring og vejledning, således at klienterne får den bedste vejledning og støtte som muligt. 

Linda er uddannet cand.jur. og har i mange år arbejdet med socialret særligt på det specialiserede børneområde.

Lene Poulsen – LEPO – Autisme rådgivning

Lene er oprindeligt uddannet socialpædagog og har i mere end 20 år beskæftiget sig med autisme, både privat og som leder indenfor det specialiserede område.

Lene arbejder med rådgivning til forældre med børn som har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser. 

Lene er en meget faglig kompetent og indsigtsfuld familievejleder. Hun er hjertevarm og passioneret indenfor handicapområdet. Hun har den faglige kompetence og forståelse for især autismespektrumforstyrrelser og formår at give børn, unge og deres familier de redskaber og den indsigt som der er behov for, for at få skabt større trivsel og udvikling. 

Samarbejdet med Lene tager primært afsæt i sparring omkring konkrete sager eller problemstillinger og sikring af fagligheden omkring autisme. 

Nilo Wielund Zarrehparvar – Mobilergoterapi

Nilo er privat ergoterapeut og konsulent indenfor neurologisk genoptræning. Hun tilbyder ergoterapeutisk udredning og behandling til private og til offentlige instanser.
Nilo har over 20 års erfaring inden for neurologi området og tilbyder både genoptræning, vedligeholdende træning og coaching. 

Nilo er endvidere ansat som VISO-konsulent. Her bistår hun kommuner, borgere, regionale- og private tilbud med vejledende rådgivning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. 

Samarbejdet med Nilo tager primært afsæt i sparring omkring mulige VISO sager og vejledning i sager hvor der er behov for et neuropsykologisk perspektiv.