Tabt Arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Er du i tvivl om, om du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste eller hvordan du skal søge om det? Eller oplever du at kommunen uretmæssigt giver dig afslag eller konstant beder om yderligere oplysninger?

Så er det min hjælp du skal bruge!

Tabt arbejdsfortjeneste er en handicapkompenserende ydelse du kan modtage, hvis dit barn passes i hjemmet grundet funktionsnedsættelsen.
Dette kan f.eks. gøre sig gældende, hvis dit barn er skoleværgende grundet angst og autisme. Men man kan også modtage tabt arbejdsfortjeneste uden ens barn har en diagnose. 

Jeg screener din sag og laver en vurdering af, hvorvidt du er i målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste.
Førend man kan vurdere hvorvidt en familie kan bevilliges tabt arbejdsfortjeneste, skal der altid udarbejdes en målgruppevurdering. En målgruppevurdering er en vurdering af funktionsnedsættelsen samt i hvilken grad funktionsnedsættelsen er indgribende i hverdagen.
En målgruppevurdering tager afsæt i oplysninger fra hjemmet og oplysninger fra relevante fagpersoner.

Herefter udarbejder jeg ansøgningen og indhenter den nødvendige dokumentation, således du kan sparre timers arbejde og timers kommunikation med kommunen.

Jeg sikrer at din sag er tilstrækkeligt belyst og at din ansøgning er fagligt belyst og begrundet.

Ligeledes giver jeg faglig sparring om hvordan du tackler kommunikationen med kommunen og hvad du skal gøre, såfremt kommunen afviser din ansøgning.

Hvis du er i den situation at kommunen giver afslag på din ansøgning, kan du kontakte mig. Så hjælper jeg også med at udarbejde en klage på et fagligt grundlag og med afsæt i lovgivningen.

Hvorfor bør du vælge en privat socialrådgiver til dette?

At indgå i et forløb omkring ansøgning om handicapkompenserende ydelser, er ofte meget ressource- og tidskrævende, idet kommunen stiller høje krav og ofte ikke retmæssige krav. Når du vælger at tage en privat socialrådgiver med i denne proces, kan du forvente bedre og hurtigere sagsbehandling.

Jeg sikrer et helhedssyn, medmenneskelighed og at situationen i hjemmet bliver tilvejebragt i kommunens afgørelse!

Når du vælger mig, bliver du hjulpet, lyttet til og du får faglig sparring omkring din sag.