Hvem er jeg?

Emilie Gade - Privat socialrådgiver - Kontakt

Mit navn er Chris Jeanett og jeg har mange års erfaring indenfor det specialiserede voksenområde.

Jeg har arbejdet som kommunal sagsbehandler, været teamkoordinator, undervist på Professionshøjskolen Absalon, arbejdet med det kommunale rehabiliteringsteam, børn og familier og nu er mit primære virke inden for det Regionale Psykiatri område, hvor jeg er ansat som socialfaglig koordinator.

Mit speciale område er voksen lovgivning med spidskompetencer inden for serviceloven. Jeg har primært specialiseret mig i botilbud, merudgifter, BPA-ordninger, ledsagerordninger og forsorgshjem/krisecentre. Jeg har ligeledes kurser inden for bl.a. sclerose, døv-blinde, respiration, hjerneskade, rehabilitering og personlighedstyper.

Derudover har jeg med min praksis erfaring inden for psykiatrien, ligeledes stor viden om diagnoser, dobbeltdiagnoser, somatik, misbrug og selvskade.

I alle mine år som socialrådgiver, både i det kommunale, private og regionale har jeg erfaret, at et stærkt netværk er altafgørende og at mennesker i kontakt med systemet, ofte føler sig tabt i kampen om hjælp, vejledning og gode afgørelser.

Jeg har igennem mine mange år i faget erfaret, at mennesker i krise har behov for forbyggende, meningsgivende og helhedsorienterede samt specialiserede indsatser og støtte. Denne tilgang og støtte ses at være langtid undervejs og kræver fokus, hjælp og korrekt rådgivning.
Man kan som borger ikke stå alene i dette system, som ofte glemmer at have et menneskesyn og jeg har derfor stor fokus på, at borgernes integritet og retssikkerhed sikres.

Jeg vægter det administrative niveau højt og jeg har med mit øje for detaljen, specialiseret mig i udfærdigelsen af administrative produkter som socialfaglige udredninger, klager, ansøgninger, statusrapporter mv.

Det tilbyder jeg

Jeg tilbyder privat socialrådgivning til voksne, som har behov for personlig og faglig sparring i en belastet hverdag og udfordrende og kompleks kommunalsag.

Med afsæt i min erfaring voksenområdet, tilbyder jeg som udgangspunkt digitale løsninger. Dermed skal du ikke tage fri fra arbejde for at komme til møde.

Jeg kan dog også deltage fysisk i dine møder, således du har en fysisk og tæt bisidder med dig.

Jeg er fleksibel og tilrettelægger mit arbejde efter dine behov.

Udover min praktiske erfaring har jeg deltaget i kurser og er uddannet i flg.:
> Kursus i respiration og respiratoriske ordninger 2013
> Kursus i hjerneskade og rehabilitering 2014
> Kursus CFD (center for døve) visitering og målgruppevurdering 2014
> Uddannelse i MED-udvalg 2016
> Fornyet kursus i respiration 2017
> Kursus i sclerose, påvirkning for borgere og pårørende 2017
> Den gode afgørelse v/ ankestyrelsen 2018
> Uddannelse i Enneagrammets personlighedstyper 2019
> Kursus/uddannelse i din rolle som faglig koordinator 2020
> Løbende juridiske kurser igennem fagkurser og COK
> Offentlig økonomi og samfundsøkonomi 2015
> En recovery orienteret og en rehabiliterende indsat for borgere med en sindslidelse 2015
> Projekt og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering 2015
> Videnskabsteorier og teorier om sociale forhold 2016
> Praktikvejleder for socialrådgivere 2016
> Afgangsprojekt i Den sociale diplomuddannelse 2018
> NADA behandler 2023

Hvem er jeg?

Emilie Gade - Privat socialrådgiver - Kontakt

Det tilbyder jeg

Jeg tilbyder privat socialrådgivning til voksne, som har behov for personlig og faglig sparring i en belastet hverdag og udfordrende og kompleks kommunalsag.

Med afsæt i min erfaring voksenområdet, tilbyder jeg som udgangspunkt digitale løsninger. Dermed skal du ikke tage fri fra arbejde for at komme til møde.

Jeg kan dog også deltage fysisk i dine møder, således du har en fysisk og tæt bisidder med dig.

Jeg er fleksibel og tilrettelægger mit arbejde efter dine behov.

Mit navn er Chris Jeanett og jeg har mange års erfaring indenfor det specialiserede voksenområde.

Jeg har arbejdet som kommunal sagsbehandler, været teamkoordinator, undervist på Professionshøjskolen Absalon, arbejdet med det kommunale rehabiliteringsteam, børn og familier og nu er mit primære virke inden for det Regionale Psykiatri område, hvor jeg er ansat som socialfaglig koordinator.

Mit speciale område er voksen lovgivning med spidskompetencer inden for serviceloven. Jeg har primært specialiseret mig i botilbud, merudgifter, BPA-ordninger, ledsagerordninger og forsorgshjem/krisecentre. Jeg har ligeledes kurser inden for bl.a. sclerose, døv-blinde, respiration, hjerneskade, rehabilitering og personlighedstyper.

Derudover har jeg med min praksis erfaring inden for psykiatrien, ligeledes stor viden om diagnoser, dobbeltdiagnoser, somatik, misbrug og selvskade.

I alle mine år som socialrådgiver, både i det kommunale, private og regionale har jeg erfaret, at et stærkt netværk er altafgørende og at mennesker i kontakt med systemet, ofte føler sig tabt i kampen om hjælp, vejledning og gode afgørelser.

Jeg har igennem mine mange år i faget erfaret, at mennesker i krise har behov for forbyggende, meningsgivende og helhedsorienterede samt specialiserede indsatser og støtte. Denne tilgang og støtte ses at være langtid undervejs og kræver fokus, hjælp og korrekt rådgivning.
Man kan som borger ikke stå alene i dette system, som ofte glemmer at have et menneskesyn og jeg har derfor stor fokus på, at borgernes integritet og retssikkerhed sikres.

Jeg vægter det administrative niveau højt og jeg har med mit øje for detaljen, specialiseret mig i udfærdigelsen af administrative produkter som socialfaglige udredninger, klager, ansøgninger, statusrapporter mv.

Udover min praktiske erfaring har jeg deltaget i kurser og er uddannet i flg.:
> Kursus i respiration og respiratoriske ordninger 2013
> Kursus i hjerneskade og rehabilitering 2014
> Kursus CFD (center for døve) visitering og målgruppevurdering 2014
> Uddannelse i MED-udvalg 2016
> Fornyet kursus i respiration 2017
> Kursus i sclerose, påvirkning for borgere og pårørende 2017
> Den gode afgørelse v/ ankestyrelsen 2018
> Uddannelse i Enneagrammets personlighedstyper 2019
> Kursus/uddannelse i din rolle som faglig koordinator 2020
> Løbende juridiske kurser igennem fagkurser og COK
> Offentlig økonomi og samfundsøkonomi 2015
> En recovery orienteret og en rehabiliterende indsat for borgere med en sindslidelse 2015
> Projekt og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering 2015
> Videnskabsteorier og teorier om sociale forhold 2016
> Praktikvejleder for socialrådgivere 2016
> Afgangsprojekt i Den sociale diplomuddannelse 2018
> NADA behandler 2023

Det siger en klient

Med et multihandicappet barn i familien dukker de løbende mange spørgsmål og frustrationer op, særligt i forhold til “kampene” med kommunen. 

Her har mit forløb med Emilie været en helt fantastisk hjælp, både i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, hjælp til klager m.v.

Emilie har stor indsigt på området, er menneskelig og ikke mindst er der altid hurtig respons.

Mor til barn på 14 år med multihandicap