Har dit barn autisme? 

Har du brug for hjælp til at få sikret dine rettigheder og få den rette støtte?

Så er du det helt rigtige sted!

Jeg har flere års erfaring indenfor autisme området. Derfor har jeg den nødvendige faglige viden til, at forstå dit barn og hjælpe jer videre.

Et af de helt store problemer er, at der mangler viden hos fagpersonerne i kommunerne.
Der er en manglende forståelse af hvordan den autistiske hjerne fungerer, hvordan autismen kan komme til udtryk og hvordan man hjælper børn og familier med autisme.

Autisme kommer nemlig til udtryk på mange måder.
Det kan vise sig sent i livet og det kan vise sig allerede fra spæd.
Der kan være forskellige udtryksformer, profiler og måder at reagere på. Mennesker med autisme er lige som alle andre, helt forskellige.

En autismespektrumforstyrrelse kan medføre mange udfordringer i hverdagen.
Det er ofte udfordringer med forståelsen af sig selv og i relationen til andre mennesker. Det viser sig ofte også ved udfordringer i skolen eller udfordringer med at mærke sig selv.
Det er derfor meget vigtigt, at vi møder børn med autisme med den helt rigtige tilgang.
Ofte ser man også først autismen, når barnet reagerer med overbelastningsreaktioner i form af angst, depression, OCD og meget mere.

Desværre er der mange sagsbehandlere som ikke forstår autisme. Derfor bliver det ofte et spørgsmål om, hvorvidt man har udfordringer med forældreevnen.
Mange forældre oplever, at de bliver mistænkeliggjort og bliver gjort ansvarlige for deres børns mistrivsel. Derfor får de ikke den rigtige og nødvendige hjælp.
Det er derfor meget vigtigt, at man allierer sig med fagfolk som har forståelse for autisme.

Hvordan kan en privat socialrådgiver hjælpe dig?

Som privat socialrådgiver hjælper jeg mange familier med at lave skrivelser til kommunen. Her beskriver jeg hvordan autismen kommer til udtryk, hvad forskningen siger og hvordan kommunen kan hjælpe. Jeg påpeger den udvidede forældreopgave og sikrer, at der bliver lagt fokus på barnet.

Jeg hjælper ligeledes med at beskrive funktionsnedsættelsen til brug for målgruppevurdering til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Hvis du føler, at kommunen er bekymrede for din forældreevne, ikke forstår dit barn eller giver jer afslag på støtte, så kontakt mig og lad mig hjælpe dig videre.

Du er en god forældre, du skal holde fast i din mavefornemmelse og så skal du søge kompetent faglig rådgivning i din kamp med kommunen.