Betingelser & Vilkår

Følgende betingelser & vilkår er gældende for alle sager og opgaver, som Digital Socialrådgiver varetager for klienter.

Virksomhedsoplysninger

Digital Socialrådgiver
Nørre Boulevard 14
4800 Nykøbing Falster

Mail: kontakt@digitalsocialraadgiver.dk
Cvr: 42960837

Identifikation

I alle sager og kundeforhold indhenter og  opbevarer jeg ID oplysninger, som sker ved udlevering af Cpr.

Samarbejdets omfang

Sammen udarbejder vi som udgangspunkt en skriftlig samarbejdsaftale der beskriver omfanget af opgaven.

Vi beskriver de enkelte opgaver på forhånd og reviderer løbende, alt efter sagens udvikling. Jeg påtager mig KUN opgaver, som jeg mener jeg kan stå inde for, både fagligt og etisk, og med en forventning om at jeg kan gøre en forskel.

Jeg kan ikke garantere et bestemt udfald i en sag, som følge af rådgivning og ydelser leveret af Digital Socialrådgiver. Endelige afgørelser ligger alene hos (hjem)kommunen, som laver en individuel konkret vurdering, og herefter træffer en afgørelse.

Fuldmagt

Jeg udarbejder en fuldmagt til klientens underskrift, idet det er nødvendigt med skriftligt samtykke for at kunne repræsentere klienten og kommunikere med myndighederne. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af klienten.

Løbende opfølgning

Digital Socialrådgiver laver løbende opfølgning på din sag hos kommunen eller anden myndighed, hvilket betyder, at jeg under hele din sag er i dialog med din sagsbehandler og/eller myndigheden. Dette vil sikre at jeg kan  handle hurtigt og dermed minimere risikoen for dårlig kommunikation, misforståelser og forhaling af klientens sag etc.

Jeg kontakter dig, så snart der sker noget i din sag, såsom afgørelser, indkaldelse til opfølgningsmøder, forespørgsler fra sagsbehandler etc.

Skulle der opstå ændringer i dine forhold, der kan have betydning for sagen, er det vigtigt, at du kontakter mig hurtigst muligt.

Kontakt

Digital Socialrådgiver kan kontaktes 24/7 på mail kontakt@digitalsocialraadgiver.dk Mails bevares stort set altid samme dag, som jeg modtager dem, men beder dog om forståelse for, at jeg kan være optaget af møder, samtaler og lignende. I sådanne tilfælde tilstræber jeg at du får svar, senest indenfor 1-3 hverdage.

Fakturering & omkostninger

Digital Socialrådgiver tilbyder forskellige pakker til forskellige faste priser. Herudover gives en fast pris på enkelte opgaver, som fastsættes ud fra sagens omfang.

Det kan ske at en sag viser sig at være noget mere kompleks end først vurderet og dermed være mere tidskrævende end antaget. I sådanne forhold, forbeholder Digital Socialrådgiver sig ret til at revidere et godkendt tilbud. Ønsker klienten ikke dette, kan aftalen opsiges uden nogen former for varsel, både af kunden og af Digital Socialrådgiver.

Medmindre andet er aftalt, faktureres der i dette tilfælde for brugt tid til aktuel timepris.

Se forløb & priser HER

Betalingsbetingelser

En faktura fremsendes pr. mail og betalingsfrist er 8 dage fra fakturadatoen.

Timepriser faktureres den sidste hverdag i måneden.

Såfremt der opstår problemer med betaling opfordrer jeg til, at du straks kontakter mig med henblik på at indgå en aftale vedr. din betaling. Det er dit ansvar, som klient, at kontakte Digital Socialrådgiver for bla. at undgå rykkerskrivelser og ekstra gebyrer.

Digital Socialrådgiver udsender påmindelser, samt rykkere jf. gældende lovgivning.

Modtager Digital Socialrådgiver ikke rettidig betaling, og der ikke er indgået anden aftale, kan sagsarbejdet stoppes – og der vil blive igangsat rykkerprocedure. Ved fortsat manglende betaling, kan sagen uden yderligere varsel, overgå til inkasso.

Fortrolighed og persondata

Alle persondataer om klienter opbevares med stor fortrolighed. Digital Socialrådgiver er underlagt tavshedspligt, både under og efter ophør af en sag.

Jeg indhenter og behandler kun persondata i forhold til at kunne varetage mine klienters interesser i forbindelse med en konkret sag.

Her kan du se vores privatlivspolitik →

Korrespondance

Hos Digital Socialrådgiver foregår al korrespondance digitalt.

Med digital korrespondance er der stor fleksibilitet og mulighed for at afholde samtaler/møder med dig på alle tidspunkter af døgnet.

Møder med kommuner, psykiatri eller lign. foregår ligeledes digitalt.

Jeg korresponderer via telefon, E-mail, Skype og Teams.

Se kontaktsiden →

Personfølsomme mails krypteres og sendes og modtages sikkert (kunder, myndighederne og samarbejdspartnere). Myndighederne anvender herudover digital post.

Ophør af samarbejde

Et samarbejde kan uden videre afsluttes af klienten såvel som af Digital Socialrådgiver medmindre, at der i en skriftlig samarbejdsaftale fremgår andet.

Et evt. tilgodehavende faktureres umiddelbart efter ophør af samarbejde.

Så snart en sag afsluttes ved myndighedsafgørelse, betragtes klientens sag hos Digital Socialrådgiver som værende ophørt.

Sags rettigheder

Alle skrivelser, klager etc. udarbejdet af Digital Socialrådgiver på på vegne af en klient, har klienten rettighed til at anvende.

De ophavsretlige rettigheder og immaterielle rettigheder i øvrigt, udarbejdet af Digital Socialrådgiver opbevares fortroligt af Digital Socialrådgiver.

Ansvarsfraskrivelse

Lovtekster og henvisninger ændrer sig ofte og kan være reformuleret for forståelsens skyld på DigitalSocialraadgiver.dk. Digital Socialrådgiver påtager sig intet ansvar for tab, der kan være en direkte eller indirekte følge af brug af lovtekst og henvisninger hertil fra vores hjemmeside.

Lovvalg og værneting

Digital Socialrådgiver rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk lov.

Eventuelle tvister kan indbringes for Retten I Nykøbing Falster.