Privat socialrådgiver med speciale indenfor børn, unge og voksne

Få din helt egen private socialrådgiver, som i et tæt og tillidsfuldt forløb, følger dig hele vejen

Kontakt osLæs mere

Socialrådgivning når du har brug for hjælp til at komme videre

Når der opstår en livskrise og det bliver svært at navigere i det sociale system

Privat socialrådgiver - forløb og vejledning

Forløb

Vejledningsforløb & skriftlig udarbejdelse

Privat Socialrådgiver Priser

Priser

Hvad koster en privat socialrådgiver?

Privat socialrådgiver - Hjælp

Hvad har du brug for hjælp til?

Vi sikrer dig det du er berettiget til

En privat socialrådgiver er din faglige sparringspartner, som sikrer dine rettigheder og fremmer din sag. Det sociale system er svært at navigere i og ofte bliver det en kamp, som kræver uanede ressourcer og overskud. Derfor kan det blive nødvendigt at søge den rette hjælp. 

Emilie er specialiseret inden for børn, unge og familiesager og yder vejledning både i forhold til handicap- og socialsager.

Chris er specialiseret på voksenområdet og har ligeledes bred erfaring på børneområdet.  

Bagom Digital Socialrådgiver

Emilie Gade

Socialrådgiver

Jeg oplever at forældre til børn som mistrives, ofte oplever en stor frustration i samarbejdet med kommunen. De føler sig overset og må kæmpe en brav kamp for at få den rette hjælp og vejledning.

Som privat socialrådgiver hjælper jeg dig med at være forældre og ikke behandler for dit barn.

Jeg sørger for, at du modtager hvad du har ret til og brug for, således I som familie kan opnå større trivsel og stabilitet i jeres hverdag.

Chris Jeanett

Socialrådgiver

Gennem mine mange år som socialrådgiver har jeg erfaret, at der er store udfordringer i vores system – uanset om man er barn eller voksen. Disse udfordringer betyder, at man oplever systemstress, overbelastning, mistrivsel og det handler derfor primært om overlevelse i hverdagen.

I kommunerne er der ikke fokus på det menneskelige og den helhedsorienterede sagsbehandling og samtidig er der er stor mangel på juridisk forståelse. Derfor træffes mange forkerte og ugyldige afgørelser. 

Uanset om du er forældre eller voksen som er i kontakt med systemet, kan jeg hjælpe dig med dine rettigheder og give dig den personlige, faglige og menneskelige støtte du har behov for. 
Jeg kan være med til at kæmpe kampen med dig, så du ikke står alene og så du får den berettigede støtte. 

Rådgivningsforløb

Alle forløb og sager er forskellige – sammen tilrettelægger vi et forløb efter dine behov og ønsker

Tabt arbejdsfortjeneste

Er du i tvivl om, om du er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste eller hvordan du skal søge om det? Eller oplever du at kommunen uretmæssigt giver dig afslag eller konstant beder om yderligere oplysninger?

Merudgifter

Du er berettiget til merudgifter, hvis du har udgifter omkring dit barn, på grund af barnets funktionsnedsættelse.
Dette kunne være behov for barnepige, bleer, medicin eller lignende.

Partsrepræsentant

Oplever du kommunestress og er det hele ved at blive for meget?

Så er det på tide du får en partsrepræsentant, som fratager dig det store kaos og ansvar og sikrer dine rettigheder.

Bisidder

Få en bisidder med til mødet, som kan hjælpe dig med at skabe overblik over mødets indhold, bidrage med faglige perspektiver og forståelser samt hjælpe dig med at få stillet de rigtige spørgsmål.

Med et multihandicappet barn i familien dukker de løbende mange spørgsmål og frustrationer op, særligt i forhold til “kampene” med kommunen.

Her har mit forløb med Emilie været en helt fantastisk hjælp, både i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, hjælp til klager m.v.

Emilie har stor indsigt på området, er menneskelig og ikke mindst er der altid hurtig respons.

Mor til barn på 14 år med multihandicap

Jeg kan på det varmeste anbefale Emilie!

Jeg har samarbejdet tæt med Emilie og kender Emilie som en meget professionel, dygtig og engageret socialrådgiver og samarbejdspartner. Emilie har stor viden og erfaring med børn og unge med særlige behov samt stor menneskelig forståelse for de mange forskellige udfordringer, man som forældre kan stå i.

Emilie brænder for at hjælpe, er empatisk og møder mennesker åbent og fordomsfrit. Hos Emilie vil du som forældre føle dig mødt og forstået samt få yderst kompetent rådgivning og støtte på alle områder.

Lene Poulsen LEPO - Autisme Rådgivning - Samarbejdspartner