Bagom mig, den digitale Socialrådgiver

Emilie Gade - Privat socialrådgiver - Kontakt

Jeg har arbejdet som socialrådgiver både i det kommunale system, på skoleområdet og på døgninstitutionsområdet.

Primært inden for specialområdet med børn og unge med diagnoser såsom autismespektrum forstyrrelser, særlige genmutationer, personlighedsforstyrrelser, ADHD og angst.

Jeg har ligeledes erfaring inden for socialsager med udsatte børn og unge som har oplevet omsorgssvigt.

Jeg har stor professionel erfaring med børn og unge som grundet mistrivsel har skolevægring, store belastningsreaktioner m.v. og deraf familier som har svært ved at hænge sammen.

Ligeledes har jeg stor erfaring med koordinering af sager, samarbejde mellem familie, skolesystemet og det kommunale system samt håndtering af store livskriser og svære livsbetingelser.

Jeg har i mit virke som sagsbehandler opnået stor erfaring inden for handicapområdet, hvor jeg især har beskæftiget mig med klagesager, dagbehandlingstilbud, børnefaglige undersøgelser, handicap udredninger, afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt aflastning og afløsning.

Jeg har erfaret, at forældre til børn som mistrives, ofte oplever en stor frustration i samarbejdet med kommunen, de føler sig ikke set og hørt og må kæmpe en brav kamp for at få den rette hjælp og vejledning. Det er svært at overskue det hele, skabe overblik og forstå systemet eller hvordan man skal handle i dette.

Det er meget tydeligt, at familier i en livskrise har behov for at blive lyttet til, at få lov til at være herre i eget liv og behov for at møde medmenneskelighed og sparring, for at kunne opnå større trivsel.

Netop derfor er jeg blevet selvstændig socialrådgiver.

Det tilbyder jeg

Jeg tilbyder hjælp til jer som har behov for personlig og faglig sparring i en hverdag som er fyldt med udfordringer og sorg.

Med afsæt i min erfaring på børne og unge området, tilbyder jeg kun digitale løsninger, således du ikke skal tage fri fra arbejde for at komme til møde.

Jeg er fleksibel og har mulighed for, at afholde samtaler/møder med dig på alle tidspunkter af dagen.

Jeg tilbyder også digital deltagelse ved møder med kommuner, psykiatri eller lign.

Udover min praktiske erfaring har jeg deltaget i kurser og er uddannet i flg.:

> ICS kursus 2021
> God forvaltningsskik 2021
> GDPR – databehandling 2022
> KRAP – Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik 2019
> Ankestyrelsen kursus i §41, 42 2021
> Kursus i §41, 42 2023
> Beregner kursus i tabtarbejdsfortjeneste 2023
> Kursus i Barnets lov 2023

 

Bagom mig – Digital Socialrådgiver

Emilie Gade - Privat socialrådgiver - Kontakt

Det tilbyder jeg

Jeg tilbyder privat socialrådgivning til familier. Familier som har behov for personlig og faglig sparring i en belastet hverdag.

Med afsæt i min erfaring på børne og unge området, tilbyder jeg kun digitale løsninger. Dermed skal du ikke tage fri fra arbejde for at komme til møde.

Jeg er fleksibel og har mulighed for, at afholde samtaler/møder med dig på alle tidspunkter af dagen.

Jeg deltager også digitalt ved møder med kommuner, psykiatri eller lign.

Mit navn er Emilie Gade og jeg har arbejdet som socialrådgiver både i det kommunale system, på skoleområdet og på døgninstitutionsområdet. Jeg har specialiseret mig inden for specialområdet med børn og unge med diagnoser. Herunder autismespektrumforstyrrelser, særlige genmutationer, personlighedsforstyrrelser, ADHD og angst.
Jeg har ligeledes stor erfaring inden for socialsager med udsatte børn og unge, som har oplevet omsorgssvigt.

Jeg har stor professionel erfaring med børn og unge som grundet mistrivsel har skolevægring, store belastningsreaktioner m.v. og deraf familier som har svært ved at hænge sammen. Ligeledes har jeg stor erfaring med forældre som oplever kommunestress, udfordringer i samarbejdet med kommunen samt håndtering af store livskriser og svære livsbetingelser.

Jeg har i mit virke som sagsbehandler opnået stor erfaring inden for handicapområdet. Her har jeg især beskæftiget mig med klagesager, dagbehandling, handicap udredninger, afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, samt aflastning og afløsning.

Jeg har erfaret, at forældre til børn som mistrives, ofte oplever en stor frustration i samarbejdet med kommunen. De føler sig ikke set og hørt og må kæmpe en brav kamp for at få den rette hjælp og vejledning. Det bliver dermed svært, at overskue det hele og skabe overblik.

Det er meget tydeligt, at familier i en livskrise har behov for at blive lyttet til og mødt. Endvidere ret til at være herre over eget liv og inddragelse, for at kunne opnå større trivsel.

Netop derfor er jeg blevet privat socialrådgiver.

Udover min praktiske erfaring har jeg deltaget i kurser og er uddannet i flg.:
> ICS kursus 2021
> God forvaltningsskik 2021
> GDPR – databehandling 2022
> KRAP – Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik 2019
> Ankestyrelsen kursus i §41, 42 2021
> Kursus i §41, 42 2023
> Beregner kursus i tabt arbejdsfortjeneste 2023
> Kursus i Barnets lov 2023

Det siger en klient

Med et multihandicappet barn i familien dukker de løbende mange spørgsmål og frustrationer op, særligt i forhold til “kampene” med kommunen. 

Her har mit forløb med Emilie været en helt fantastisk hjælp, både i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, hjælp til klager m.v.

Emilie har stor indsigt på området, er menneskelig og ikke mindst er der altid hurtig respons.

Mor til barn på 14 år med multihandicap