Kæmper du med systemet?

Har du behov for en privat socialrådgiver til din sag på voksenområdet? Herunder beskæftigelses- eller handicapområdet? Eller måske til kampen om det rette tilbud til dit barn over 18 år? 

Så kan vi hjælpe dig! 

Mange mennesker kæmper med kommunen om at få den rette hjælp. Dette er uanset om man er forældre, ung eller voksen og har behov for specialiseret støtte.

Kampen med kommunen er drænende og de mange uberettigede afslag på ansøgninger, tærrer på overskuddet og ressourcerne, i en forvejen oftest presset hverdag.

Hvis du er træt af kampen med kommunen og har behov for at få den rigtige lovmæssige vejledning samtidig med en personlig støtte, så er du på udkig efter en privat socialrådgiver. 

Digital Socialrådgiver kan hjælpe dig med lovgivningen på voksenområdet og tilbyde dig rådgivning og vejledning inden for botilbud, merudgifter, BPA ordninger, ledsagerordninger, førtidspension, fleksjob og meget mere. 

Vi kan hjælpe dig med at søge den støtte du har behov for, klage over afgørelser, deltage i møder med dig og sikre dine rettigheder.

Digital Socialrådgiver har håndplukket Chris Jeanett, som er specialiseret på dette område og vi kan derfor tilbyde dig en helhedsorienteret tilgang, specialiseret viden og nødvendig rådgivning og støtte på voksenområdet.

Merudgifter

Er du i tvivl om, om du er berettiget til merudgifter eller hvordan du skal søge om det? Eller oplever du at kommunen uretmæssigt giver dig afslag eller konstant beder om yderligere oplysninger? Så kan du få den rette og nødvendige hjælp!

Jobcenter

Kæmper du med jobcenteret om fleksjob eller førtidspension? Eller bliver du kastet rundt i afprøvninger og der er ingen der foretager en fagligt belyst vurdering af din sag? Så kan Digital Socialrådgiver hjælpe dig.  

Botilbud

Har du behov for et botilbud eller er du måske visiteret til det forkerte? Får du den rette støtte i dit tilbud? Uanset hvad udfordringen er, så er du ikke alene og vi kan hjælpe dig med at navigere i den lovgivningsmæssige jungle! 

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Digital socialrådgiver kan ikke roses højt nok! Når ens egen overskud er i bund og man ikke kan gennemskue kommunen og føler det hele er uoverskueligt, så kommer Emilie og redder én. Gør det uoverskuelige, overskueligt. Jeg havde ikke selv overskudet til at klage på en afgørelse og var klar til at bare finde mig i det. Og i dag har jeg lige fået svar.. jeg har vundet! Jeg er bare SÅ glad for alt hvad Emilie har gjort. Tusinde tak!

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste