Merudgifter – SEL §100

Har du brug for hjælp til at søge om eller klage over din afgørelse om merudgifter §100? 

Så er du kommet til rette sted! 

Merudgifter §100 er udgifter du har som er en grundet din nedsatte funktionsevne.

For at være i målgruppen for dækning af merudgifter er det en nødvendighed, at din nedsatte funktionsevne er af indgribende karakter i hverdagen. Endvidere skal udgiven være en forsørgelsesudgift og den skal være nødvendig for din dagligdag. Her kan der være tale om f.eks. støtte til bil, hjælpemidler, medicin, hjemmehjælp, BPA-ordning mv.

Ligeledes er det af afgørende betydning, at det er dokumenteret, at udgiften er en følgeudgift af din nedsatte funktionsevne og at personer på samme alder, med samme levevilkår mv. derfor ikke har den samme udgift.

Det er en forudsætning, at der er tale om en egentlig og sandsynlig udgift, som kan relateres til funktionsnedsættelsen.

Når der skal ansøges om merudgifter §100, skal man være skarp på lovgivningen, bruge de rette formuleringer og sikre en tilstrækkelig oplysning. Merudgifter er en tung udgift for kommunerne, hvorfor det er vigtigt, at du som borger laver en tilstrækkelig og uddybende ansøgning. 

Der ses generelt mange udfordringer ved bevilling af merudgifter og det kan være en ressourcekrævende proces. Derfor anbefaler vi, at du får den nødvendige faglige rådgivning og hjælp i processen. 

Vi kan hjælpe dig med at afdække om du er i målgruppen for merudgifter, afklare om dine udgifter er en følge af din funktionsnedsættelse og hjælpe dig med at udfærdige en ansøgning med relevante dokumenter og beskrivelser.

Vi kan ligeledes hjælpe dig med at udfærdige en skarp klage, hvis du har fået afslag på det ansøgte og sørge for at afdække de områder, som er mangelfulde i sagen.

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Digital socialrådgiver kan ikke roses højt nok! Når ens egen overskud er i bund og man ikke kan gennemskue kommunen og føler det hele er uoverskueligt, så kommer Emilie og redder én. Gør det uoverskuelige, overskueligt. Jeg havde ikke selv overskudet til at klage på en afgørelse og var klar til at bare finde mig i det. Og i dag har jeg lige fået svar.. jeg har vundet! Jeg er bare SÅ glad for alt hvad Emilie har gjort. Tusinde tak!

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste