Har du behov for hjælp til udarbejdelse af ansøgning om førtidspension, flexjob eller ressourceforløb?
Eller har du behov for hjælp til klage over afslag på forlængelse af sygedagpenge?

Vi kan hjælpe dig med hvad end du har behov for i din sag i jobcenteret.

Mange oplever, at kontakten med de kommunale jobcentre kan være ubarmhjertige og at det hver dag er en kamp!

Du skal ikke længere stå alene og her kan vi være din personlige sparringspartner eller dit talerør.

De fleste mennesker ved ikke hvad det vil sige at være en del af et jobcenter, før man selv har prøvet det på egen krop.
De mennesker som er i kontakt med jobcenteret fortæller ofte, at
de aldrig ville ønske det for deres værste fjende. 

At blive en del af systemet, er desværre realiteten for flere og flere mennesker i vores samfund, og en tendens der er stødt stigende.

Lovgivningen på området omkring jobcenter, kan være meget svær at navigere i. Det kan være en stressende faktor og invaliderende, at skulle stå til rådighed til opfølgningssamtaler, udfyldelse af diverse skemaer, melde sig ledig, fortælle om ens liv gang på gang og hver eneste gang skulle måles, vejes og vurderes.

Især hvis angst, kroniske lidelser, psykiatriske diagnoser eller andre funktionsnedsættelser i forvejen begrænser dig i din livsførelse.

Vi kan hjælpe dig med at ansøge om førtidspension, hjælpe med at italesætte at der ikke skal iværksættes endnu en arbejdsprøvning, eller hjælpe dig med at klare de svære samtaler.

Der er mange aspekter i at have en igangværende sag i jobcenteret og ofte er det sager der kan være aktive i flere år.

Lad os tage dig i hånden. Sikre at det faglige bliver løftet og dine rettigheder bliver sikret. Dermed kan du bruge din ressourcer på dig selv og de ting som giver dig livskvalitet og glæde. 

Vi kan også være hjælpe dig med at få lavet en skarp, faglig og belyst klage, hvis du har fået afslag på din ansøgning. 

Du er velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan kortlægge hvad dit behov er.

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Digital socialrådgiver kan ikke roses højt nok! Når ens egen overskud er i bund og man ikke kan gennemskue kommunen og føler det hele er uoverskueligt, så kommer Emilie og redder én. Gør det uoverskuelige, overskueligt. Jeg havde ikke selv overskudet til at klage på en afgørelse og var klar til at bare finde mig i det. Og i dag har jeg lige fået svar.. jeg har vundet! Jeg er bare SÅ glad for alt hvad Emilie har gjort. Tusinde tak!

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste