Blog

Blog

Dette er en blog som skrives ud fra et socialrådgiver perspektiv. Der er fokus på erfaring, viden, lovgivning og praksis.
Jeg vil forsøge at skildre den virkelighed, jeg oplever på det socialfaglige område omkring børn, unge og familier.
Samtidig vil jeg give jer et indblik i de klientforløb jeg varetager. Hvilke problematikker klienterne oplever og hvilken forskel det er, at vælge en privat socialrådgiver.

Du vil kunne læse blogindlæg om konkret lovgivning, hvordan forskellig lovgivning praktiseres, undersøgelser og klientcases. Du vil ydermere få et større indblik i, hvad der rør sig på handicapområdet.

Denne blog tager afsæt i min personlige erfaringer, viden, klientforløb og oplevelser af børn- og familieområdet. Endvidere forsøger jeg at give et større indblik i, hvordan lovgivningen skal forstås, tolkes og handles på.

Da jeg har en særlig passion og viden indenfor handicapområdet, vil dette have et stort fokus i denne blog. 

Hvis du er på sociale medier, kan du også klikke dig ind på forskellige post, som jeg har oprettet på min Instagram.
På Instagram skriver jeg indlæg fast hver uge både om min virksomhed, lovgivning, cases og meget mere. Denne blog er mere uddybende og afklarende end de post jeg laver på Instagram. 

Du vil både her og på Instagram få et indblik i hvem jeg er og hvorfor du netop skal vælge mig som din private socialrådgiver.

Se mere nedenfor.

Seneste blogposts

Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter Servicelovens §41 er udgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde et handicap eller lidelse. Merudgifter er derfor udgifter som opstår som følge af et barns handicap eller lidelse.
Familien skal sandsynliggøre deres merudgifter og beløbet skal overstige minimumsgrænsen som i 2022 er på 5.207 kr. årligt…

læs mere