Klientcases

Klientcases

Under klientcases kan du læse om nogle af de klientforløb jeg varetager.
Aktuelt har jeg primært klientforløb der omhandler vejledning til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og manglende samarbejde med kommunerne. 

Blogindlæggende tager afsæt i nogle af de problematikker som klienterne oplever, hvordan vi arbejder med dem og også hvilke løsninger eller forandringer der sker.
Som oftest afhænger problematikkerne af manglende samarbejde med kommunerne, forkerte afgørelser eller manglende vejledning og overholdelse af lovgivningen. 

Alle klienter er anonymiserede, hvorfor der oftest kun vil fremgå meget lidt beskrivelse af familien, diagnoser eller de konkrete forhold. 

Klientforløbene illustrerer hvilken forandring det kan skabe, at have privat socialrådgiver med ved sin side. 

Måske du kan genkende dig selv og din historie i nogle af de forskellige cases og kan få noget inspiration til, hvordan du skal handle på din udfordring. 

INDLÆG

Klient case vedr. tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter

Jeg har igennem en periode på ca. 2 måneder, været partsrepræsentant for en klient idet der var udfordringer omkring tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter.  Klienten henvender sig, da klienten modtager fuld tabt arbejdsfortjeneste, men der fratrækkes sparede...

læs mere

Klient case vedr. manglende samarbejde med kommunen

Klienter henvender sig til mig, idet klienten har et barn med et omfattende og livstruende handicap. Klienten oplevede at der var et manglende samarbejde med kommunen.Kommunen var ikke til at komme i kontakt med, de så ikke familien som helhed og der blev presset på...

læs mere