Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter Servicelovens §41 er udgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde et handicap eller lidelse. Merudgifter er derfor udgifter som opstår som følge af et barns handicap eller lidelse. 

Familien skal sandsynliggøre deres merudgifter og beløbet skal overstige minimumsgrænsen som i 2022 er på 5.207 kr. årligt. 

Merudgifter betales i nogle tilfælde direkte til en leverandør, men som regel udbetales de til forældrene.
Tilfælde hvor det kan være leverandøren der betales til, kan være i forbindelse med medicin eller taxa. 

Inden man kan tage stilling til, hvorvidt en familie skal bevilges merudgifter, skal der foretages en målgruppevurdering. 

Ved målgruppevurderingen skal det dokumenteres, at barnet har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende og kronisk eller langvarig lidelse. Det kan du læse mere om her.

Når kommunen skal foretage målgruppevurderingen skal de tage stilling til, om barnet er i medicinsk behandling. Hvis barnet er i medicinsk behandling skal barnets funktionsevne vurderes med medicin.
Funktionsevnen skal vurderes uden medicin, hvis ophøret med medicin er akut livstruende eller vil medføre risiko for varig eller væsentlig funktionsnedsættelse. 

Kommunen skal i forbindelse med vurdering af bevilling, altid tage afsæt i, hvilke udgifter der almindelige for en familie at have hvis barnet ikke havde en funktionsnedsættelse. Målet er nemlig ikke er overkompensere, men kompensere for de udgifter som er en nødvendig udgift, grundet barnets funktionsnedsættelse.

 

Eksempler på merudgifter efter Servicelovens §41 kunne være:

– Befordring til/fra skole, fritidsaktiviteter og behandling.

– Udgifter til særkost

– Medicin

– Ekstra vask

– Kurser til forældre

– Bleer 

– Ekstra slid på tøj 

Der findes også mange andre særlige områder, hvor man kan bevilge merudgifter. Ovenstående er bestemt ikke en udtømmende liste, men kan give lidt inspiration. 

Merudgifter er et komplekst område, hvor der altid skal ske en individuel faglig vurdering, sandsynliggørelse af udgifter og en udmåling af hjælpen. 

Har du brug for hjælp i forbindelse med din sag om merudgifter? Så kontakt mig gerne!

Du kan læse mere omkring merudgifter her:

https://danskelove.dk/serviceloven/41

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9047

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *