Handicapområdet

Handicapområdet

Under fanen handicapområdet, kan du blive klogere på de paragraffer der benyttes når du har et barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Endvidere hvordan paragrafferne anvendes i praksis, og hvilke rettigheder du har.

Handicapområdet er et af de mest forsømte og udfordrende områder i Danmark. Hver dag bliver der lavet fejlagtige og kritisable afgørelser. Området har en meget høj omgørelsesprocent og rigtig mange forældre med børn med handicap, bliver hverken vejledt eller oplyst korrekt.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er de serviceydelser hvor der opstår flest problematikker. Dette ses både i forhold til vejledning fra kommunen, samarbejdet og i afgørelser.
Det er derfor tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter som primært vil blive belyst. 

På denne side bliver der udarbejdet blogindlæg i håb om, at du som forældre kan blive klogere på dine rettigheder og få noget vejledning som tager afsæt i lovgivningen.

INDLÆG

Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter Servicelovens §41 er udgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde et handicap eller lidelse. Merudgifter er derfor udgifter som opstår som følge af et barns handicap eller lidelse.
Familien skal sandsynliggøre deres merudgifter og beløbet skal overstige minimumsgrænsen som i 2022 er på 5.207 kr. årligt…

læs mere