Klient case vedr. tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter

Klient case vedr. tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter

Jeg har igennem en periode på ca. 2 måneder, været partsrepræsentant for en klient idet der var udfordringer omkring tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter. 

Klienten henvender sig, da klienten modtager fuld tabt arbejdsfortjeneste, men der fratrækkes sparede udgifter for institution. Barnet er vurderet inden for Servicelovens § 32, hvilket betyder, at der er helt eller delvist behandlingsmæssig friplads.

Klienten har oplyst sagsbehandler flere gange om, at det var uberettiget at kommunen trak disse sparede udgifter. Dette valgte kommunen dog ikke at handle på.
Klienten blev trukket i sparede udgifter fra september 2021 og henvender sig til mig, i marts 2022. 

I samarbejde med klienten udarbejdede jeg, et skriv til kommunen. I dette skriv henviste jeg til, at kommunen siden januar 2021 var bekendte med at barnet havde behov for dagtilbud efter Servicelovens § 32. Ligeledes at der på et netværksmøde i september 2021, blev aftalt, at PPR skulle finde en institutionsplads efter § 32. 

Kommunen fremsendte kort efter henvendelse, en kvittering og orientering om, at de forventede at træffe afgørelse inden for 3 uger. 

Da de 3 uger var gået, var der fortsat ikke modtaget noget fra kommunen. Jeg fremsendte derfor mail til sagsbehandler, hvori jeg henviste til, at det i lovgivningen fremgår, at kommunen skal orientere om ny frist for afgørelse. Ligeledes at det var kritisabelt, at kommunen fortsat ikke havde handlet i sagen. Jeg forsøgte at ringe til sagsbehandler igennem 3 dage, uden svar. 

På 3 dagen ringer sagsbehandler tilbage og undskylder for den manglende tilgængelighed og at der ikke er fremsendt afgørelse. Sagsbehandler orienterer om, at der dagen efter vil blive modtaget skrivelse og at “I får det som I vil have det”. 

Dagen efter modtog vi en skrivelse fra kommunen, som orienterede om, at klienten vil få tilbagebetalt sparede udgifter fra september 2021. 

Heldigvis endte forløbet til klientens fordel og efter lovens beskrivelser. Klienten har derfor fået tilbagebetalt sparede udgifter fra september 2021 – maj 2022. 

Det er kritisabelt at kommunen ikke foretager de rette vurderinger fra start og ej heller lytter til borgeren. Kommunerne træffer mange forkerte afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter.

Der er tydeligt mangel på bedre beskrivelser af “sparede udgifter” og der er behov for at kommunen begynder at læse lovgivningen og forholde sig til den!

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste og sparede udgifter herunder:

https://danskelove.dk/serviceloven/42

https://www.dukh.dk/Selvhj%C3%A6lp/Viden-om-b%C3%B8rnehandicapomr%C3%A5det/Tabt-arbejdsfortjeneste

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2011/57

 

 

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *