Serviceloven

Merudgifter efter servicelovens §41

Merudgifter efter Servicelovens §41 er udgifter som familien ikke ville have haft, hvis barnet ikke havde et handicap eller lidelse. Merudgifter er derfor udgifter som opstår som følge af et barns handicap eller lidelse.
Familien skal sandsynliggøre deres merudgifter og beløbet skal overstige minimumsgrænsen som i 2022 er på 5.207 kr. årligt…

læs mere

Familievejledning og familiebehandling

Familievejledning tilbydes efter Servicelovens § 11.3. Ved familievejledning er problemstillingen afgrænset, idet forløbet er kortvarigt.

Formål med familievejledning bør afklares ved et møde eller i hvert fald i en drøftelse mellem familie og sagsbehandler. Dette så både familie og familievejleder ved…

læs mere