Familievejledning og familiebehandling

Familievejledning og familiebehandling

Familiebehandling

Familiebehandling tilbydes efter udarbejdet børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 og foranstaltes efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3. 
Ved familiebehandling er der mulighed for dybdegående behandling af familiedynamik, mønstre m.v. Idet det er en langvarig indsats. Familiebehandling er et længerevarende forløb, hvorfor der også er mulighed for behandling af problematikker. 

Ved familiebehandling er der lovkrav om udarbejdelse af handleplan jf. Lov om Social Service § 140. I handleplanen skal der udarbejdes mål i samarbejde med barnet/den unge og forældre og der skal beskrives formål med indsatsen. 

Familievejledning/familiebehandling er overordnet set, en vejledning til forældre til hvordan de skal forstå eller tilgå sit barn på en ny måde. Det kan også være hvordan man får skabt struktur, ændret kommunikationsformer eller lignende. 

Familiebehandleren skal dykke ned i mønstre i familien og hjælpe med at lave de små forandringer som medfører, at ens barn med fx autisme, bedre kan forstå og håndtere hverdagen.

Familievejledning

Familievejledning tilbydes efter Servicelovens § 11.3. Ved familievejledning er problemstillingen afgrænset, idet forløbet er kortvarigt.

Formål med familievejledning bør afklares ved et møde eller i hvert fald i en drøftelse mellem familie og sagsbehandler. Dette så både familie og familievejleder ved, hvad der skal arbejdes med/mod.

En familievejleder skal bidrage med nye perspektiver, metoder, redskaber, således men bedst muligt kan imødekomme sit barns behov.

Fælles for begge indsatser

Man bør i samarbejde med familievejlederen/familiebehandleren lave delmål for indsatsen, så man hele tiden ved hvad der arbejdes med og så man kan måle på om forløbet har effekt.

Familievejledning/familiebehandling er hjælp til selvhjælp og benyttes bredt i kommunerne. 

Hvis barnet får en diagnose

Når et barn får en diagnose, er der ofte behov for en omlægning af hverdagen. Man får behov for at forstå hvilken betydning diagnosen har, hvordan man kan forstå sit barn og måske tilgå det på en ny måde. Derfor bør man som udgangspunkt modtage familievejledning/familiebehandling, ved modtagelse af en diagnose. 

Såfremt ens barn får en diagnose, skal man inden for 3 måneder (fra kommunen får kendskab til funktionsnedsættelsen/diagnosen) tilbydes familievejledning efter SEL §11.8. Her vil man få indgående viden, vejledning  og forståelse for selve diagnosen. Dette gælder både for familien og barnet, således man får bedre forudsætninger for at håndtere sig selv, sit liv og generelt hverdagen.

Du kan læse mere om lovgivningen på: 

www.Danskelove.dk

www.retsinformation.dk

Står du og mangler en familievejleder med special inden for autismespektrumforstyrrelser? Så kan jeg anbefale dig Lene Poulsen (https://www.lepo-autisme.dk/)

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *