Klient case vedr. manglende samarbejde med kommunen

Klient case vedr. manglende samarbejde med kommunen

Klienter henvender sig til mig, idet klienten har et barn med et omfattende og livstruende handicap. Klienten oplevede at der var et manglende samarbejde med kommunen.
Kommunen var ikke til at komme i kontakt med, de så ikke familien som helhed og der blev presset på for at få barnet i institution på trods af livstruende sygdom.
Klienten modtog familievejledning, som var til gene og uro for familien. Familievejlederen ville ikke samarbejde og havde kun til formål at presse på ift. institution.
Det manglende samarbejde med kommunen medførte, at familien oplevede yderligere stress og belastning. 

I samarbejde med klienten blev der udarbejdet et skriv til kommunen. Her blev der henvist til, at familievejledning er en samtykke baseret støtteforanstaltning og at familien for nuværende ikke kunne rumme forløbet.
Vi anmodede om, at få sat familievejleder på pause og at der blev foretaget helhedsorienterede og faglige vurderinger, som tog afsæt i barnets funktionsniveau og den samlede familie. Endvidere anmodede vi om at der blev afholdt netværksmøde snarest, hvor der kunne drøftes institutionstilbud. 

Efter få dage modtog vi en kvittering fra kommunen. De ville med øjeblikkelig virkning sætte familievejledningen i bero. Ligeledes indkaldte kommunen til netværksmøde måneden efter. 

Ved netværksmødet deltog en faglig leder samt ny sagsbehandler. Den faglige leder undskyldte for den problematiske og manglende sagsbehandling og spurgte nysgerrigt ind til både familie og barn. Kommunen tilbød relevant institutionsplads og hvis forældrene ønskede det, en vurdering af målgruppe for § 32 efter Serviceloven. 

Forløbet viser netop, hvor effektivt det er, at søge den rette hjælp. Klienten har igennem måneder forsøgt at få rette hjælp og ansvarstagen fra kommunen, men uden effekt. Der blev genoprettet et samarbejde og forældrene følte sig hørt og imødekommet.

Efter kun 1,5 måneds forløb hos mig som privat socialrådgiver, begyndte kommunen at foretage retmæssige, helhedsorienterede og faglige vurderinger.

Har du også brug for hjælp i din sag? Så se mere her.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *