Priser

Vi anbefaler at du kontakter os for en afklarende samtale i forhold til hvilken pakke eller forløb der passer bedst til din situation. Alle nedenstående pakker er generelle og derfor ikke tilrettelagt efter det individuelle behov.

Vi skræddersyer vejledningforløb og skriftlige udarbejdelser efter dine behov og ønsker.  

Vi kan tilbyde dig vejledning, rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger og klager indenfor hele voksenområdet, uanset om det er klage over en afgørelse om førtidspension, ansøgning om merudgifter eller hjælp til at søge en BPA-ordning. 

Du kan ligeledes få vejledning som forældre til en ung som f.eks. bor i botilbud eller hvis du som forældre til et barn med en kommunal sag, har behov for vejledning til din egen sag i jobcenteret også. 

Det er altid muligt at købe enkeltstående konsultationer til drøftelse af din sag eller konkret vejledning.
Der faktureres her 899 kr. inkl. moms pr. time og der afregnes pr. påbegyndt minut.

Der skal altid ske forudbetaling før opstart af din sag.

Merudgifter §100

Ansøgning

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af funktionsevne

Udarbejdelse:

> Afklaring af udgifter
> Beregning
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

Klage

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Afklaring af muligheder for klage

Udarbejdelse:

> Afklarende virtuelt møde
> Skriftlig udarbejdelse
> Løbende dialog ved udarbejdelse
> Tilbagemelding og vejledning

Kr. 3599,-

PARTSREPRÆSENTATION

Opstartspakke

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter
> Udarbejdelse af samtykkeerklæring

Udarbejdelse:

5 timer:
Løbende sparring, dialog, skriftlig udarbejdelse, rådgivning, deltagelse i møder mv.

Kr. 6499,-

Forlængelse af forløb

Ved opbrugt opstartspakke:

> Vurdering af yderligere behov
> Aftale om forlængelse med enkeltstående timer

Kr. 899,- pr. time

Vejledning

vejledningspakke 1

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter

Konkret vejledning:

> 1 times afklarende møde
> 1 times vejledning og sparring

Kr. 3.099,-

vejledningspakke 2

Opstart:

> Oprettelse
> Gennemgang af sagsakter

Udarbejdelse:

> 1 times afklarende møde.
> 2 timers vejledning og sparring.

Kr. 3.999,-

Enkeltstående vejledning

Enkeltstående vejledning uden forudgående gennemgang af sagsakter.

Kr. 899,- pr. time

Bisidder

Virtuel deltagelse som bisidder, både ved akut og aftalt møde.

Kr. 899,- pr. time + oprettelse Kr. 225,-

Vi havde brug for hjælp til at få skabt ro i vores sag og få vores sagsbehandler til at lytte.
Efter Emilie kom ind i vores sag, ændrede det hele sig og vores barn fik det rigtige specialtilbud.

Tusinde tak for din hjælp..

Rådgivningsforløb, udarbejdelse af klage over sagsbehandling og bisidder

Sagsbehandler takkede for kommentarerne, og sagde at det var meget fyldestgørende og indeholdt nok information til at tage sagen op til genovervejelse.

Tusind tak for din hjælp, det var åbenlyst det helt rigtige for at få dem til at tage sagen op igen.

Klage over afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste